KOORDIRECTIE C

Opleiding koordirectie C

Inhoud van de opleiding: Volledige vakopleiding, waarin kennis en vaardigheden worden geleerd om koren op diverse niveaus goed te kunnen dirigeren en te kunnen ontwikkelen. Doelgroep Dirigenten die op hbo-niveau een opleiding koordirectie willen afronden. Duur van de opleiding De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit C1 en C2. Aan de opleiding C1 kan begonnen worden wanneer het diploma koordirectie B is behaald, of - na een test - voldoende geschiktheid is gebleken. Voor studenten, die al een vakopleiding hebben gevolgd, kan vrijstelling gegeven worden voor sommige muziektheoretische vakken. Voor C2 worden alleen studenten toegelaten die C1 met goed gevolg hebben afgerond. Lessen Studenten C1 hebben om de twee weken een hele zaterdag les en daarnaast zes keer per jaar een hele dag koorpracticum. Studenten C2 hebben om de drie weken een hele zaterdag les en daarnaast zes keer per jaar een hele dag koorpracticum. Indeling lesdag: 10.00 – 13.00 theorie of directie 13.00 pauze 13.30 – 16.30 theorie of directie Indeling koorpracticum: 10.00 – 16.00 de studenten vormen met oud-studenten en kennissen het koor; elke student dirigeert het koor een paar keer per dag vanuit van elkaar verschillende opdrachten. Lichte muziek In het tweede semester geeft Koos Mark drie middagen les over de geschiedenis van de lichte muziek en het dirigeren ervan. Voor de studenten koordirectie is het vak facultatief. Kerkmuziek Voor studenten, die niet deelnemen aan de lessen lichte muziek, bestaat de mogelijkheid lessen te volgen over de stijlen en achtergronden van de kerkmuziek. Tentamens en examens Voor de studenten C1 zijn er in januari en juli tentamens voor directie en koorscholing. Het vak algemene muziekleer wordt afgesloten. Voor de studenten C2 zijn in het eerste semester de examens voor analyse, contrapunt en harmonieleer; in het tweede semester voor muziekgeschiedenis, solfège, koorscholing en directie. Studiemateriaal De kennis van de theoretische vakken is vormgegeven in schriftelijke lessen. Elke maand ontvangt de student voor elk vak een of meerdere lessen. Van der Horst: maat en ritme deel 1, uitgave Broekmans & Van Poppel Chor Aktuell I ed. Bosse Chor Aktuell I Arbeitshilfe ed. Bosse Chor Aktuell II ed. Bosse Handboek van de Koormuziek red. Hans Noyens - uitg. Kok Muzikale Stijlgeschiedenis - Wouter Steffelaar - ed. Nieuwezijds Koordirectie: Repetitietechniek - H. Noyens & F. Oldenhuis - Muziekuitg. Intrada Atlas van de Zangkunst - Ank Reinders - ed. Bosch & Keuning - Baarn Video Van de verrichtingen van de studenten tijdens het practicum worden opnames gemaakt, die via dropbox worden toegestuurd, zodat de student thuis zijn dirigeren kan verbeteren. De uitgewerkte opdrachten voor de theorie mogen naar de docent worden gemaild die ze, van commentaar voorzien, terugzendt. Kosten De opleiding koordirectie C1 of C2 kost € 3300,45 incl € 572,80 btw voor het cursusjaar 2023 – 2024, en kan voldaan worden in vier termijnen. Voor de examens C2 is examengeld verschuldigd van € 450,- excl btw. Een student is niet verplicht examens te doen.
Bourdon Dirigentenopleidingen Anton Wachterstraat 3 4906 EK Oosterhout 06-41934481
Exameneisen koordirectie C
VOLGENDE => VOLGENDE => <= VORIGE <= VORIGE