KOORDIRECTIE

3 verschillende opleidingen koordirectie

Koordirectie A

Er zijn 3 verschillende opleidingen koordirectie. Deze worden hieronder verder uiteengezet.. In het algemeen geldt:

Onderwijs zoals het hoort

Praktijkgerichte vakken. In januari tentamens in alle vakken, in juli examens. Geen scripties, presentaties of portfolio.

Iedereen mag aan de opleiding beginnen

Er is geen toelatingsexamen. Er is ook geen leeftijdsgrens. De jongste student is momenteel 19 jaar en de oudste 71. Studenten die al een vakopleiding hebben gevolgd, kunnen vrijstelling krijgen voor de examens van de theorethische vakken. De opleidingen hebben hbo-niveau en zijn vergelijkbaar met de vroegere staatsexamens.

De docenten zijn zeer ervaren

Gerhart Drijvers geeft les in dirigeertechniek. Ton van der Valk geeft de theoretische vakken en heeft de leiding van Bourdon Dirigentenopleidingen. Wilko Brouwers geeft de koordirectie, heeft een grote ervaring in de praktijk en leidt nog een aantal belangrijke koren.

Je wilt de slagfiguren leren en

de basis van de muziektheorie.

Duur: 1 jaar Voor mensen die een eenvoudig koor leiden of willen gaan leiden,

Je wilt een volwaardige

dirigent worden.

Duur: 2 jaar Voor mensen die een hbo-opleiding koordirectie willen afronden.

Je wilt meer leren dan enkel

de basiselementen.

Duur: 1 jaar Voor mensen die een ensemble leiden en een betere dirigent willen worden.
LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER

Koordirectie C

Koordirectie B

Bourdon Dirigentenopleidingen Anton Wachterstraat 3 4906 EK Oosterhout 06-41934481
VOLGENDE => VOLGENDE => <= VORIGE <= VORIGE