ORKESTDIRECTIE A

Opleiding orkestdirectie A

Doel van de opleiding: kennis van partituren en instrumenten; het leren van de basisvaardigheden van het dirigeren: de slagfiguren, voorbereidende beweging, afslag, dynamiek, fermates; basiskennis van de muziektheoretische vakken algemene muziekleer, analyse, muziekgeschiedenis en solfège. Doelgroep Mensen die nog geen of weinig ervaring hebben met het leiden van een ensemble. Duur van de opleiding Eén jaar; het cursusjaar loopt van september tot juli. Lessen Om de drie weken een hele zaterdag les en zes keer per jaar een hele dag orkestpracticum. Indeling lesdag: 10.00 – 13.00 theorie of directie 13.00 pauze 13.30 – 16.30 theorie of directie Indeling orkestpracticum: 10.00 – 16.00 observeren van de studenten die een ad hoc ensemble dirigeren. Tentamens en examens In januari zijn er tentamens voor alle vakken en in juli de afsluitende examens. Studenten, die niet verder gaan met orkestdirectie B, krijgen een diploma, wanneer voor alle vakken een voldoende is behaald. De commissie wordt gevormd door de docenten. Een student is niet verplicht examens te doen. Studiemateriaal De basiskennis van de theoretische vakken is vormgegeven in schriftelijke lessen, die tijdens de lessen worden behandeld. Elke maand ontvangt de student: twee lessen analyse, twee lessen algemene muziekleer, drie lessen solfège, één les muziekgeschiedenis. Aan te schaffen boeken: Van der Horst: maat en ritme deel 1. Samuel Adler: The study of orchestration Wouter Steffelaar: Muzikale Stijlgeschiedenis partituren van de te dirigeren stukken Video Van de verrichtingen van de studenten tijdens het practicum worden opnames gemaakt, die worden toegestuurd, zodat de student thuis zijn dirigeren kan verbeteren. De uitgewerkte opdrachten voor de theorie mogen naar de docent worden gemaild die ze, van commentaar voorzien, terugzendt. Kosten De opleiding directie A kost € 2346,- incl € 407,00 btw, voor het cursusjaar 2023 – 2024, en kan voldaan worden in twee termijnen.
Bourdon Dirigentenopleidingen Anton Wachterstraat 3 4906 EK Oosterhout 06-41934481
Inschrijfformulier
Eisen orkestdirectie A
VOLGENDE => VOLGENDE => <= VORIGE <= VORIGE